Nieuwsflits

 

Home Portfolio
Portfolio
Portfolio van Jansen&Com PDF Afdrukken E-mailadres

November 2016 tot heden:

Coach en facilitator voor het Politie Diensten Centrum. Coachen van communicatieadviseurs van politie, gemeenten, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en andere partners op het gebied van integrale samenwerking en inzetten van communicatie als interventiemiddel. Begeleiden van de communicatie van vier ‘zaken' waarbij criminelen onder andere door middel van communicatie de pas afgesneden wordt.

Augustus 2015 tot en met oktober 2016:

Omgevingsmanager communicatie voor het project Betere Bijdrage Aanpak Ondermijning. Communicatieadviseurs van politie en samenwerkingspartners betrekken bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Stimuleren van vernieuwende integrale communicatiestrategieën om deze aanpak succesvol te maken. Coachen van communicatieadviseurs van de politie in het hele land bij het inzetten van communicatie als interventiemiddel. Initiëren en leiden van bijeenkomsten met communicatieadviseurs van verschillende partners met als eindproduct een gedragen integrale communicatiestrategie.

Januari 2014 tot en met juni 2015:

Verantwoordelijk 

Mei 2013 tot en met februari 2015:

Coordineren van de communicatie van zeven projecten en programma's die prioriteit hebben gekregen bij de vorming van de Nationale Politie. Bijdragen aan de oprichting van het landelijke Producten- en Dienstencentrum van de politie.

Maart 2012 tot en met september 2013:

Opzetten van en adviseren over de communicatie rondom de landelijke implementatie van Prokid Signaleringsinstrument 12-. Hét instrument waarmee eventuele problemen met kinderen vroeg kunnen worden gesignaleerd. Een project waarbij behalve het Ministerie van Veiligheid&Justitie en de politie ook veel ketenpartners betrokken zijn.

November 2012 tot en met april 2013:

Schrijven van de tekst voor een boekje waarin de visie, missie en plannen van de landelijke Politiële Jeugdtaak samengevat worden. Kort en krachtig is het devies. Een handvat voor de nieuwe politieleiding om de komende jaren de jeugdtaak niet uit het oog te verliezen.

September 2012 tot en met april 2013:

Gastdocent crisiscommunicatie op de Politieacademie. Ontwikkelen en geven van een tweedaagse les over crisiscommunicatie voor (toekomstige) leidinggevenden van de politie. Theorie én praktijk, compleet met cameratraining.

November 2011 tot en met februari 2013:

Interim communicatieadviseur bij politie Gelderland-Midden. Veel verschillende projecten, waaronder organisatie van de leiderschapsdagen voor politie Oost-Nederland en het maken van een film over leiderschap. Naast korpsprojecten en woordvoering ook enkele landelijke projecten, waaronder de executie (uitvoering) van opgelegde straffen en de reorganisatie van de huisstijl voor de Nationale Politie.

Februari 2012 tot en met maart 2012:

In kort tijdsbestek opzetten van de communicatie voor Van Werk Naar Werk. Dit project van politie Oost-Nederland in oprichting is gericht op de mobiliteit en vitaliteit van medewerkers tijdens de aankomende reorganisatie.

Maart 2011 tot en met februari 2012:

Communicatieadviseur van een landelijk project, dat de aanbesteding, aanschaf en distributie van alle Nederlandse politievoertuigen centraal regelt. Het betreft een nieuwe werkwijze, waarbij interne communicatie (binnen de 26 korpsen) en externe communicatie onmisbare schakels vormen.

Januari 2011 tot en met mei 2011:

Interim communicatieadviseur bij de politie Gelderland-Midden. Jansen&Com doet de communicatie voor projecten van verschillende omvang, van klein tot groot. Daarnaast gaat de aandacht uit naar persvoorlichting (onder meer via twitter), artikelen schrijven en de productie van communicatiemiddelen.

Maart 2010 tot januari 2011:

Jansen&Com helpt WSW-bedrijf Hameland bij de externe communicatie over de op handen zijnde reorganisatie. De strategie voor deze complexe opdracht, waarbij veel partijen een rol spelen en emoties soms de boventoon voeren, is: open en zorgvuldig.

Oktober 2009 tot juli 2010:

Interim communicatieadviseur bij de politie Gelderland-Midden. De aandacht gaat uit naar zowel de interne als de externe communicatie. Speciale taak is het invoeren van de nieuwe, landelijke politiehuisstijl. Daarnaast houdt Jansen&Com zich bezig met alle voorkomende werkzaamheden op de afdeling Communicatie, waaronder persvoorlichting, het schrijven van artikelen en de productie van communicatiemiddelen (waaronder een agenda en films).

Januari 2010:

Houden van interviews en schrijven van artikelen voor het Jaarbericht 2009 van de Openbaar Ministeries in Zutphen en Arnhem.

Juni 2009 tot en met december 2009:

In verschillende wijken in Gelderland wordt de samenwerking tussen de verschillende veiligheidspartners hechter en structureler van aard. Dit is een complex proces, waarin verschillende belangen en veel verschillende doelgroepen een rol spelen. Het doel is helder: meer veiligheid in de wijk. Jansen&Com is verantwoordelijk voor de externe communicatiestrategie en de afstemming tussen de verschillende partners.

Februari tot en met juli 2009:

Jansen&Com is verantwoordelijk voor de communicatie rondom de invoering van een nieuw computersysteem bij een politiekorps. Dit systeem verandert het dagelijks werk van 1900 medewerkers en leidinggevenden ingrijpend. Jansen&Com adviseert en begeleidt het projectteam in de communicatie, met als kernpunten draagvlak en het managen van verwachtingen.

Februari 2009:

Houden van interviews en schrijven van negen beleidsartikelen voor het Jaarbericht 2008 van de Openbaar Ministeries in Zutphen en Arnhem. Dit betreft een spoedopdracht, die binnen korte tijd moet worden afgerond.

Andrea Jansen heeft, naast bovenstaande projecten, ervaring op de volgende gebieden:

Strategiebepaling

Hoe zorg je voor draagvlak voor een nieuwe strategie? Hoe betrek je medewerkers bij het bepalen van de organisatiestrategie?

De aanpak: In 65 bijeenkomsten werden door middel van een moderating techniek (methode voor het leiden van groepsgesprekken) alle 2000 medewerkers van de politie Noord- en Oost-Gelderland persoonlijk betrokken bij het bepalen van de strategie.

Hun input werd gebruikt voor het schrijven van een meerjarenplan en dit werd voor hen ook duidelijk zichtbaar gemaakt in de uiteindelijke strategie. Voor de terugkoppeling werden speciale schriftelijke middelen en een aparte intranetsite (met forum) ontwikkeld.

Moderator

Gespreksleider bij strategiesessies met medewerkers en leidinggevenden. Een moderator gebruikt speciale technieken, waardoor het probleem door de deelnemers gezamenlijk wordt teruggebracht tot een concrete aanpak of oplossing. Hierdoor ontstaat draagvlak en saamhorigheid binnen de groep.

Communicatieplannen

Een breed scala aan interne en externe communicatieplannen voor projecten. Twee voorbeelden:

Intern:
Communicatieplan voor een nieuw bedrijfsprocessensysteem, waarbij alle werkprocessen moeten worden herzien. Een ingrijpende verandering in het dagelijkse werk van 1900 medewerkers. Dit plan is nu in uitvoering.

Extern:
Opzetten van de communicatiestrategie voor de invoering van SMS-Alert in Apeldoorn, een SMS-systeem waarmee politie burgers informeert over veiligheid in hun eigen wijk. SMS-Alert is nu ingevoerd in de gehele regio Noord- en Oost-Gelderland en de communicatie is door alle betrokken gemeenten en politie uitgevoerd volgens de oorspronkelijke strategie.

Persvoorlichting en crisiscommunicatie

Pers te woord staan bij vele (politie-)incidenten en beleidszaken. Brede ervaring met radio, tv en schrijvende pers. Een goede antenne voor kansen en valkuilen in de omgang met de media.

Bladen en journalistiek

Opzetten van het nieuwe personeelsblad van Philips Nederland BV. Vervolgens hoofdredacteur van dit blad. Bedenken, uitzetten en beoordelen artikelen. Talloze artikelen in allerlei vormen geschreven, eerst als journalist en later als communicatieadviseur.